ProTracer
Nedir?

Protracer bir Endüstri 4.0 teknolojisi ürünüdür. Asansör ve yürüyen merdiven uzaktan izleme, yönetme ve TSE EN 81-20e uygun çift yönlü sesli haberleşme sistemidir.

Ne İşe Yarar?

Protracer asansörde meydana gelen servis dışı, revizyon, yangın, deprem, kat kapısı, kabin kapısı, genel stop gibi emniyet arızalarını digital çıkışlardan okuyarak üzerindeki GSM hattı ile Endüstri 4.0 teknolojisini kullanarak herhangi bir bilgisayar veya mobil iletişim cihazınıza aktararak izlemenenizi ve yönetmenizi sağlar. Aynı zamanda bu arızalar sırasında kabin içinde mahsur kalan kişi bir tuş ile gerçek kurtarmayı yapacak kişiler ile doğrudan bağlantı kurabileceklerdir.

Web üzerinden bakımını sağladığınız asansör ve yürüyen merdivenler ile ilgili performans ve analiz raporları gibi bir çok veriye ulaşabilir. Şirket içi raporlar yapabilir, ürünümüz ile birlikte çalışan aplikasyon programlarımızla birlikte iş emirleri oluşturabilir, asansör ve yürüyen merdivenlerinizin aylık bakımlarını tek tuş ile dijital ortamda gerçekleştirebilir.

Protracer akıllı asansör teknolojisi

Nasıl Çalışır?

Protracer Akıllı asansör teknolojisi

Kullanıcı Asansöre Biner

Protracer Akıllı asansör teknolojisi

Asansörde Sorun Yaşanırsa PROTRACER Farkeder.

Protracer Akıllı asansör teknolojisi

Sorunu PROTRACER Merkeze İletir. Teknik Servis Sahaya Gönderilir.

Protracer Akıllı asansör teknolojisi

Teknik Servis Sorunu Çözer.

Gerekli Mevzuat

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ (Yayın Tarihi: 04.05.2018 , Sayı: 30411, Yürürlükte)

5.10.2 İki yönlü haberleşme, yardım edecek kişinin bulunduğu mahal (Konutlarda sürekli istihdam edilen bir görevli ye tahsil edilen mekanın bulunması durumunda bu mekan/bina giriş katı mahal olarak kabul edilir. Ayrıca konutlarda ve diğer binalarda güvenlik noktası mahal olarak kabul edilir.) ile sürekli iki yönlü haberleşmeyi sağlamalıdır. Haberleşme sisteminin çalıştırılmasından sonra kabinde mahsur kalan kişinin başka bir işlem yapmasına gerek olmamalıdır.

5.10.3 Yardım edecek kişiye dair binada/yapıda söz konusu mahalin bulunmaması durumunda, bir kurtarma servis (Yetkili servis olabilir) ile sürekli irtibat için iki yönlü sesli iletişim sağlayan bir uzaktan alarm sistemi bulunur. Bu alarm sistemi TS EN 81-28’e uygun olmalıdır. (madde 5.12.3.1)

        TS EN 81-20 STANDARDI (Kabul Tarihi:  30.10.2014 , Yürürlükte)

5.12.3.1 Bir kurtarma çalışmasında iki taraflı ses iletişimine müsaade eden kalıcı teması sağlayan EN 81-28’e uygun olarak bir uzaktan alarm sistem monte edilmelidir. (ayrıca bk. Madde 5.2.1.6)

5.2.1.6 Kuyuda mahsur kalmış kişi /kişilerin kurtulması için hiçbir vasıta sağlanmamışsa, EN 81-28’e göre alarm sistemi için sığınma alanından/alanlarından kullanılabilecek şekilde alarm başlatma cihazları, mahsur kalma tehlikesinin bulunduğu yerlerde montajı yapılmalıdır (bk. Madde 5.2.1.5.1, Madde 5.2.6.4 ve Madde 5.4.7). Kuyu alanlarının dışındaki alanlarda mahsur kalma tehlikesi varsa, bu tür tehlikeler bina sahipleri ile görüşülmelidir.

(bk. Madde 0.4.2e)

        TS EN 81-70 STANDARDI (Kabul Tarihi:  28.01.2004 , Yürürlükte)

5.4.4.3  Alârm sistemi , EN 81-28’e ve aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır. Kumanda paneli üzerine veya panelin üst kısmına yerleştirilmiş, acil durum alârm tertibatı, aşağıdakilerden oluşan görünür ve sesli işaretlerle teçhiz edilmelidir.

a) Alârmın verildiğini belirtmek üzere, acil durumun iletimi için sesli işaretle birlikte sarı renkte aydınlatılmış piktogram.

b) Acil durum çağrısının/alârmın kayıt edildiğini belirtmek için sesli işaretle birlikte (ses bağlantısı) yeşil renkte aydınlatılmış piktogram genellikle gereklidir. Sesli işaretin (ses bağlantısı) ses seviyesi 35 dB(A) le 65 dB(A) arasında, mahal şartlarına göre, ayarlanabilir olmalıdır.

        TS EN 13015 + A1 STANDARDI ( Kabul Tarihi: 29.06.2009 , Yürürlükte)

4.3.2.5 İnsan/yük asansörü sahibinin EN 81-28’de açıklandığı şekilde, tesisin sürekli olarak kullanılabilir olmasını sağlamak üzere çift yönlü iletişim araçlarını etkin kılması ve kurtarma servisiyle 24 saat bağlantı kurulabilirliği sağlaması gerektiği.

4.3.3.10 Bütün bir yıl boyunca 24 saat kişileri kurtarma için telefonla arama servisinin sağlanması gerektiği.

Not - Telefon aramasına cevap vermek amacıyla bilgi sağlamak için, bir uzaktan izleme sistemi kullanılabilir.

6. Asansör sahibine kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak verilecek bilgi en azından aşağıdakileri kapsamalıdır:

6.1 Tesis sahibi tarafından, asansörde mahsur kalan yolcuları kurtarma yetkisi verilmiş kişinin / kişilerin, bakım kuruluşunca eğitiminin sağlanması gerektiği. Not - Alternatif olarak tesis sahibi yetkili kişiye / kişilere bakım talimatlarına uygun uzman üçüncü şahıslar tarafından eğitim verilmesini düzenleyebilir.

6.2 Eğitimin özel tesise uygun olduğunun ve güncelleştirildiğinin garanti edilmesi gerektiği.

6.3 Yetkili kişinin / kişilerin insanları sadece durak kapılarından kurtardığının garanti edilmesi gerektiği.

6.4 Asansör sahibince yetki verilmiş kişi / kişiler, elle çalıştırılan ve / veya elektrikli acil tertibatları kullanarak asansör kabinini hareket ettiremediğinde, bakım kuruluşunun çağrılmasının garanti edilmesi gerektiği.

6.5 Sadece bakım kuruluşunun kurtarma çalışması yapacağı herhangi bir durumla ilgili olarak, yetkili kişinin / kişilerin haberdar edilmesi gerektiği.